Corona update van IJshockey NL 27-11-2021

GROTE KLAP VOOR DE IJSHOCKEYSPORT

Wederom krijgen we een grote klap te verwerken. We zitten in de zogenaamde hoek waar de checks vallen. De maatregelen die vanavond zijn afgekondigd hebben voor IJshockey Nederland verschillende consequenties. Wij hebben getracht in de hieronder omschreven maatregelen in te spelen op de situatie, zoals die afgekondigd is tot 19 december 2021. De maatregelen hebben gevolgen voor een groot aantal wedstrijden, maar spreken ook nog hoop uit dat we na 19 december 2021 weer volledig kunnen spelen. Wij begrijpen dat dit wellicht ‘wishfull thinking’ is, maar we willen toch vasthouden aan deze hoop. Ook realiseren we ons dat doordeweeks weinig tot niet getraind kan worden. Desondanks hebben we wel besloten wedstrijden toch door te laten gaan.

Maatregelen IJshockey Nederland

Na 17:00 gaat alles op slot. Dat betekent dat, rekenend op een minimale wedstrijdtijd van 2 uur, alle wedstrijden die nu gepland staan na 14:00 uur komen te vervallen. Deze maatregel gaat in aanstaande zondag 28 november 2021, 17:00 uur.

Mochten wedstrijden die gepland staan na 14:00 vroeger gespeeld kunnen worden dan is dit mogelijk, mits het geen invloed heeft op andere wedstrijden. De competitieleiding kan hierin anders beslissen als het belang van een wedstrijd zwaarder weegt. Kan een wedstrijd bijvoorbeeld van 15:00 uur naar 14:00 uur worden verschoven, dan wordt dit aangemoedigd. Het verschuiven van de wedstrijden kan eventueel ook in hetzelfde weekend. Verschuivingen naar een ander weekend zijn niet mogelijk. Alle verschuivingen moeten uiteraard overeenstemming hebben met de tegenstander. Ga hiervoor in gesprek met het ijsbaan management en geef het aan bij de tegenstander en de competitieleider. 

Alle wedstrijden tot en met 19 december 2021 die niet vervroegd kunnen worden, komen te vervallen.

Alle wedstrijden die komen te vervallen in de periode tot en met 19 december 2021 worden niet meer opnieuw ingepland.

Bij deze afgelaste wedstrijden zal de uitslag van de eerstvolgende te spelen competitiewedstrijd of wanneer dit niet mogelijk is, de uitslag van de al eerder gespeelde competitiewedstrijd tussen de beide teams in de betreffende competitie dubbeltellen. Mocht dit ook niet mogelijk zijn, dan zal de uitslag van de wedstrijd(en) de eindstand 0-0 kennen.

De BNL-teams (Den Haag, Heerenveen, Zoetermeer en Geleen) hebben net als het Oberliga-team uit Tilburg een topsportstatus. Deze wedstrijden kunnen doorgaan, echter zonder publiek. Wij adviseren de BNL-teams en het Oberliga-team contact op te nemen met het lokale ijsbaan management.

Alle andere teams vallen onder de status amateursport en dus onder de bovengenoemde maatregelen.

De geplande Super Sunday wedstrijden van zondag 28 november 2021 gaan door en zullen via een livestream te zien zijn.

Positief blijven

Zoals hiervoor vermeld gaan we uit van een positief scenario. Dat zou betekenen dat we na 19 december weer volledig kunnen spelen. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren gaan we zien. Wij zullen uiteraard inspelen op alle ontwikkelingen op dat moment. Ondanks dat de maatregelen tot 19 december zijn aangekondigd, heeft IJshockey Nederland besloten om onze maatregelen te laten gelden tot en met 19 december 2021. Mocht dit veranderen, dan zullen we dit tijdig aankondigen.

Begrip voor de beslissingen

Groot is vast de frustratie bij ons allen, maar tegelijkertijd beseffen we dat de gezondheid van iedereen een blijvende doelstelling is. Wij beseffen dat er verschillende gedachten zijn over onze aanpak of die van de regering. Wij willen echter een ieder begrip vragen voor onze beslissingen. Daarnaast blijven we hopen op een goede afloop en een waardige voortzetting van onze competitie. Mochten er plaatselijke ontwikkelingen zijn die vragen oproepen, laat het ons dan weten.