Lidmaatschap & Tenue

Op deze pagina vind je informatie betreffende het lidmaatschap bij IJ.H.C. Dordrecht Lions.

Ook vind je hier informatie betreffende het wedstrijdtenue van IJ.H.C. Dordrecht Lions en is hiervoor het bestelformulier te downloaden op deze pagina.

Aanmelding als lid

Voor jonge kinderen die graag willen leren schaatsen of misschien willen gaan ijshockeyen, dan is de ijshockeyschool van de Dordrecht Lions de eerste stap. Je kunt namelijk niet zomaar ineens goed schaatsen. Er is een aantal basisvaardigheden, waar je op de ijshockeyschool naartoe werkt. Elke zaterdag om 16.30 uur wordt er les gegeven door onze trainers in de Sportboulevard.
Op onze speciale website van de IJshockeyschool vindt je meer informatie.

Voor aanmelding als lid ouder dan 9 jaar en/of met ervaring stuur je een verzoek om het aanmeldingsformulier naar contact@dordrechtlions.nl. Een formulier “verzoek tot lidmaatschap” zal worden toegestuurd, mogelijk na enkele vragen aangaande het verzoek.

Een verzoek tot lidmaatschap als lid resulteert niet automatisch in een lidmaatschap, maar wordt ter acceptatie beoordeeld door het bestuur in overleg met de Technische commissie en getoetst bij IJshockey Nederland. Het bestuur en/of de Technische Commisie van IJ.H.C. Dordrecht Lions behouden zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren. lidmaatschapBetaling van de verschuldigde contributie geschiedt middels overmaking binnen de gestelde betalingstermijn na een toegezonden factuur. Beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk bij beëindiging van het verenigingsjaar en uiterlijk 2 weken na de Algemene Leden Vergadering. Bij instroming tijdens het seizoen wordt de contributie naar rato berekend. Voor (her)inschrijving binnen 6 maanden na opzegging = inschrijf-/administratiekosten € 25,00.

Zie hier de contributiebedragen

Opzeggen als lid

Je lidmaatschap opzeggen doe je door een e-mail te sturen naar contact@dordrechtlions.nl o.v.v. je naam, team en reden van opzegging. Bij opzeggingen wordt het huishoudelijk reglement gehanteerd, welke elders op deze website te downloaden is en waar de leden mee akkoord gegaan zijn op de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 juni 2017 en nieuwe aanmeldingen na 14 juni 2017 mee akkoord gaan na ondertekening van het aanmeldingsformulier.