ereleden & leden van verdienste

Ereleden van IJ.H.C. Dordrecht Lions

Bij drie/vierde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen kan de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van minimaal 10 stemgerechtigde leden van de vereniging, natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt, tot Erelid benoemen. Een Erelid is vrijgesteld van contributiebetaling.

IJHC Dordrecht Lions heeft de volgende Ereleden:
– Dhr. Frank van Eijnatten
– Dhr. Karel de Mooij
– Dhr. Rob Bomius
– Mevr. Lesley Galjaard
– Mevr. Ineke de Gruiter
– Mevr. Joke Bassant
– Mevr. Mien van de Krol
– Mevr. Ans Boersma

Leden van Verdienste van IJ.H.C. Dordrecht Lions

Het bestuur kan een lid of vrijwilliger benoemen tot Lid van Verdienste. In aanmerking komen die leden/vrijwilligers, die zich gedurende een groot aantal jaren onbezoldigd en op verschillende gebieden zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Een Lid van Verdienste is vrijgesteld van contributiebetaling.

IJHC Dordrecht Lions heeft de volgende Leden van Verdienste:
– Dhr. Dick Passchier (2017)
– Mevr. Desiree van de Krol (2017)
– Mevr. Paula Verkerk (2017)
– Dhr. Hans Kurver (2017)
– Dhr. Sander de Gruiter (2018)
– Mevr. Bertine Veenhuizen
– Mevr. Anneke Muda