Reglementen

Op deze pagina vindt u de diverse reglementen en gedragscodes waar leden zich aan verbinden bij een lidmaatschap bij de Dordrecht Lions.

Ieder lid ten tijde van de goedkeuring van deze reglementen en gedragscodes tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 juni 2017, alsmede nieuwe leden na 14 juni 2017, zijn automatisch akkoord met deze reglementen en gedragscodes.

Het naleven van én verwijzen naar deze reglementen en gedragscodes (indien gecontstateerd wordt dat een ander lid of betrokken persoon zich niet aan de reglementen en gedragscodes houdt) is de verantwoordelijkheid van alle individuele leden van de Dordrecht Lions, alsmede het collectief van leden van de Dordrecht Lions.

U kunt de betreffende documenten hier downloaden:

IJHC Dordrecht Lions Huishoudelijk Reglement

IJHC Dordrecht Lions Reglement Strafcommissie

IJHC Dordrecht Lions Gedragscode

IJHC Dordrecht Lions Privacy Reglement

IJHC Dordrecht Lions Technisch beleid 2020-2025

IJHC Dordrecht Lions Technisch beleid DIVISIONISTEN- SENIOREN 2020-2025

COVID-19 PROTOCOLLEN!

Let op! De corona regels en aanpassingen erop volgen zich in rap tempo op. Op het moment dat dingen zijn geregeld veranderd het alweer. Dit maakt het lastig om zaken te plannen en te regelen, terwijl dit wel nodig is om de club op een gezonde en verantwoorde manier door de crisis heen te helpen. Om niet dagelijks het protocol van de Dordrecht Lions te moeten aanpassen hebben we hieronder de laatste versies van de protocollen van NOC/NSF en IJshockey Nederland geplaatst. Deze protocollen zijn leidend naast ons eigen protocol.

IJHC Dordrecht Lions COVID-19 protocol

IJshockey Nederland protocol