Reglementen

Op deze pagina vindt u de diverse reglementen en gedragscodes waar leden zich aan verbinden bij een lidmaatschap bij de Dordrecht Lions.

Ieder lid ten tijde van de goedkeuring van deze reglementen en gedragscodes tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 juni 2017, alsmede nieuwe leden na 14 juni 2017, zijn automatisch akkoord met deze reglementen en gedragscodes.

Het naleven van én verwijzen naar deze reglementen en gedragscodes (indien gecontstateerd wordt dat een ander lid of betrokken persoon zich niet aan de reglementen en gedragscodes houdt) is de verantwoordelijkheid van alle individuele leden van de Dordrecht Lions, alsmede het collectief van leden van de Dordrecht Lions.

U kunt de betreffende documenten hier downloaden:
IJHC Dordrecht Lions Huishoudelijk Reglement
IJHC Dordrecht Lions Reglement Strafcommissie
IJHC Dordrecht Lions Gedragscode
IJHC Dordrecht Lions Privacy Reglement
IJHC Dordrecht Lions Technisch beleid 2020-2025
IJHC Dordrecht Lions Technisch beleid DIVISIONISTEN- SENIOREN 2020-2025

De Dordrecht Lions hanteren tevens ook de gedragscodes van het NOC*NSF:
Gedragscode voor functionarissen
Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders
Gedragscode voor scheidsrechters en officials
Gedragscodes voor sporters

Voor meer informatie en een meldpunt kijk op centrumveiligesport.nl 

Tevens hebben wij hier het spelregelboek van IJshockey Nederland / IIHF online staan. Naast de gedragscodes van de club en het NOC*NSF dient iedere deelnemer aan het ijshockeyspel uiteraard op de hoogte te zijn van alle spelregels en zich te houden aan de spelregels van IJshockey Nederland en de IIHF.

IIHF Spelregelboek 2021-2022 Nederlands