Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


REGLEMENTEN

Op deze pagina vindt u de diverse reglementen en gedragscodes waar leden zich aan verbinden bij een lidmaatschap bij de Dordrecht Lions.

Ieder lid ten tijde van de goedkeuring van deze reglementen en gedragscodes tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 juni 2017, alsmede nieuwe leden na 14 juni 2017, zijn automatisch akkoord met deze reglementen en gedragscodes. 

Het naleven van én verwijzen naar deze reglementen en gedragscodes (indien gecontstateerd wordt dat een ander lid of betrokken persoon zich niet aan de reglementen en gedragscodes houdt) is de verantwoordelijkheid van alle individuele leden van de Dordrecht Lions, alsmede het collectief van leden van de Dordrecht Lions.

U kunt de betreffende documenten hier downloaden:

IJHC Dordrecht Lions Huishoudelijk Reglement

IJHC Dordrecht Lions Reglement Strafcommissie

IJHC Dordrecht Lions Gedragscode

IJHC Dordrecht Privacy Reglement