Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


AANMELDEN / SHIRT

Op deze pagina vind je informatie betreffende het verzoeken tot lidmaatschap bij IJ.H.C. Dordrecht Lions.

Ook vind je hier informatie betreffende het wedstrijdtenue van IJ.H.C. Dordrecht Lions en is hiervoor het bestelformulier te downloaden op deze pagina. 

 

Aanmelding als lid

Voor jonge kinderen die graag willen leren schaatsen of misschien willen gaan ijshockeyen, dan is de ijshockeyschool van de Dordrecht Lions de eerste stap. Je kunt namelijk niet zomaar ineens goed schaatsen. Er is een aantal basisvaardigheden, waar je op de ijshockeyschool naartoe werkt. Elke zaterdag om 16.30 uur wordt er les gegeven door onze trainers in de Sportboulevard.
Op onze speciale website van de IJshockeyschool vindt je meer informatie.

Voor aanmelding als lid ouder dan 9 jaar en/of met ervaring stuur je een verzoek om het aanmeldingsformulier naar contact@dordrechtlions.nl. Een aanmeldingsformulier zal worden toegestuurd, mogelijk na enkele vragen aangaande het verzoek.

Aanmelding als lid resulteert niet automatisch in een lidmaatschap, maar wordt ter acceptatie beoordeeld door het bestuur in overleg met de Technische commissie en getoetst bij IJshockey Nederland. Het bestuur en/of de Technische Commisie van IJ.H.C. Dordrecht Lions behouden zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren. 

Betaling van de verschuldigde contributie geschiedt middels overmaking binnen de gestelde betalingstermijn na een toegezonden factuur. Beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk bij beëindiging van het verenigingsjaar en uiterlijk 2 weken na de Algemene Leden Vergadering. Bij instroming tijdens het seizoen wordt de contributie naar rato berekend. Voor (her)inschrijving binnen 6 maanden na opzegging = inschrijf-/administratiekosten € 25,00.

Zie hier de contributiebedragen

 

Wedstrijdtenue

Voor het tenue van Dordrecht Lions geldt een bijdrage van € 47,50 voor het shirt, € 17,50 voor de kousen en € 45 voor de overbroek. Dit complete tenue is verplicht voor het spelen van wedstrijden. Het tenue dient contant of per pin te worden afgerekend bij aflevering.

Download hier het bestelformulier voor het wedstrijdtenue

De maten, zoals op het formulier ingevuld dienen te worden, zullen door de aanvrager zelf bepaald moeten worden n.a.v. de voorgestelde maattabellen en/of middels het passen van wedstrijdkleding van medespelers van de Dordrecht Lions.  De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste maat. De vereniging IJ.H.C. Dordrecht Lions is niet verantwoordelijk voor de maatvoering van wedstrijdshirt, kousen of overbroek.