Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


NIEUWS

Een nieuw jaar, een (grotendeels) nieuw bestuur

29-01-2021

Hoe anders kan een seizoen lopen. Met alle corona maatregelen hebben we niet ijshockey kunnen beleven zoals we dat allemaal zouden willen. We zouden bijna vergeten wat we normaal allemaal in een seizoen doen. Voor het bestuur heeft dit seizoen vrijwel alleen maar in het teken gestaan van Corona. Hopelijk kunnen we dat volgend jaar dubbel en dwars goedmaken. We hebben daar wel nog hulp bij nodig. Zoals afgelopen seizoen is aangekondigd zal Bertine Veenhuizen onze voorzitter stoppen, en ook Anneke Muda, onze wedstrijdsecretaris heeft aangegeven haar functie te willen overdragen.  

Beiden hebben de afgelopen jaren waanzinnig veel goed werk verricht om de club weer te brengen waar we staan.  

Op dit moment zijn we als verenging, ondanks Corona, financieel gezond, hebben we een vaste basis leden, en spelen we in alle competities super goed mee. Tijd om de club nog mooier te maken dan ze al is! Met nieuwe mensen, nieuwe ideeën, en nieuwe energie naar de toekomst. 

Wil jij komend jaar met ons verder bouwen? We hebben de volgende “vacatures” . Als je meer informatie wilt en een uitgebreidere beschrijving van de werkzaamheden, neem even contact op!

Voorzitter  

Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.   

Wedstrijdsecretaris 

Is o.a. verantwoordelijk voor de jaarlijkse planning en inkoop van ijs bij de locatie Sportboulevard Dordrecht. Eerstelijns contact met IJshockey Nederland t.b.v. competitie(planning) en de spil van de club v.w.b. doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie/-wijzigingen aan trainers, teambegeleidingen, scheidsrechtercoördinator, coördinator bench officials en locatie Sportboulevard. 

Penningmeester 

Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.  Formuleren, afstemmen, invoeren en opvolgen van financieel beleid en processen waaronder contributiebeleid inclusief inning/incasso, declaratiebeleid en –richtlijnen, begrotingsproces, instructies met betrekking tot fondsenwerving (o.a. sponsoring), autorisatie en handtekeningsbevoegdheden (o.a. aangaan van financiële verplichtingen).  

Bestuurslid 

Bepalen van verenigingsbeleidsplan in samenspraak met overige bestuursleden en commissies. Het bestuur draagt het geformuleerde en bekrachtigde beleid uit.  

Activiteiten Commissie  (meerder personen mag uiteraard !) 

Organisatie van nevenactiviteiten voor de leden met als doel de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven.  

Meer informatie ? Stuur even een email naar de secretaris (contact@dordrechtlions.nl)