Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


NIEUWS

En ineens stond de wereld stil...

26-05-2020

En ineens stond de wereld stil...

Vanaf half maart zijn we in de ban van de corona maatregelen. Ook wij, als Dordrecht Lions hebben hier mee te maken. Omdat de ALV van essentieel belang is zullen wij als Dordrecht Lions de volgende aanpak hanteren. Het zal dit jaar iets anders verlopen dan voorgaande jaren.

Het houden van een ALV is een belangrijk onderdeel voor iedere vereniging. Op de ALV dienen belangrijke besluiten te worden genomen met en door de leden van de vereniging. Voor ieder belangrijk besluit dienen de leden stemmen uit te brengen. Daarna kunnen de besluiten worden opgenomen in de reglementen en/of statuten. Daarnaast is de ALV een belangrijke bijeenkomst om jullie allemaal op een juiste en correcte manier te informeren.

Het uitbrengen van de stemmen gebeurt normaal gesproken door het tellen van de opgestoken handen in een bijeenkomst. In deze tijd, waar grote bijeenkomsten niet zijn toegestaan, is dit simpelweg niet mogelijk. Om het voor onze leden praktisch uitvoerbaar te maken, hebben wij gekozen voor een "hybride" oplossing.

Wat houdt dit in?

We houden een digitale ALV informatie bijeenkomst op 17 juni. In deze informatiebijeenkomst zullen we alle agendapunten met onze leden doornemen. Vragen/opmerkingen of aanvullingen kunnen vooraf deze digitale meeting worden gedaan.

Op 2 juli, met nog een klein voorbehoud w.b.t. de beschikbaarheid van de locatie, zullen wij een fysieke ALV houden en het uitbrengen van de stemmen zal dan ook hier gebeuren. Omdat er vanaf 1 juli bijeenkomsten mogen worden gehouden tot 100 mensen, lijkt dit een haalbare optie.

Alle leden hebben als het goed is een uitnodiging ontvangen voor de ALV. Zo niet, stuur even een bericht naar secretaris_ijhc@dordrechtlions.nl en we zullen deze alsnog toesturen.