Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


NIEUWS

Geslaagde ALV op 24 juni 2019

1-07-2019

De Dordrecht Lions hebben vorige week maandag een geslaagde Algemene Leden vergadering gehouden.

Vooraf was duidelijk gecommuniceerd naar de leden dat er belangrijke mededelingen zouden worden gedaan en belangrijke beslissingen genomen zouden moeten worden.
Het bestuur (inclusief de helpende handen die zij daarbij gekregen hebben) kwam goed beslagen ten ijs, waardoor de hele vergadering soepel en duidelijk verliep.

Zie hier de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2019.

Voor de volledigheid vermelden we dat de termijn van opzegging van lidmaatschap normaal gesproken tot 2 weken na de ALV loopt. Wij verlengen het termijn dit jaar tot 2 weken na publicatie van de notulen, dus mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen, moet deze uiterlijk (schriftelijk) binnen zijn op zozeer 14 juli 2019.