Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


NIEUWS

ALV verplaatst naar 24 juni 2019!

ALV verplaatst naar 24 juni 2019!

14-06-2019

Over een week, op 19 juni, zou de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. Daarin worden onder meer plannen ontvouwd en toegelicht en wordt toestemming gevraagd voor de uitvoering ervan. Vanwege dat laatste is het echt belangrijk dat je naar die vergadering komt. Vooral dit jaar, want er moet en gaat nogal wat veranderen en daarmee hebben we het over de toekomst van de Dordrecht Lions. Over het voortbestaan zelfs!

Door verplichtingen (onvoorzien) in het buitenland kan de voorzitter echter niet op de geplande datum aanwezig zijn, hoezeer dat haar ook spijt. Wij hebben de beoogde accommodatie voor de ALV echter kunnen reserveren op maandag 24 juni. 
Verander deze datum dus in je agenda. De overige informatie die je ontvangen hebt is onverdeeld van kracht.

Kom alsjeblieft op tijd, want je aanwezigheid wordt bij binnenkomst geregistreerd ten behoeve van een of meerdere stemmingen die mogelijk aan de orde komen.