Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


NIEUWS

ALV 13 juni 2018

12-06-2018

Morgenavond, woensdag 13 juni, wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De stukken voor deze ALV zijn nu hier te downloaden.

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 juni 2017
2017-2018 balans - V&W
2018-2019 begroting
2018-2019 contributievoorstel

Ter herinnering:
Aanvang ALV: 19:30
Locatie: Ontmoetingkerk (grote zaal), Slangenburg 3 te Dordrecht

Agenda:
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Mededelingen 
4. Vaststellen van de notulen van het vorige seizoen 
5. Jaarverslag seizoen 2017-2018 
6. Jaarverslag Technische Commissie 
7. Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018 
8. Verslag kascontrole commissie 
9. Verkiezing commissie kascontrole seizoen 2018-2019 
10. Decharge huidige bestuursleden 
11. Bestuursleden en commissieleden aanstellen 
12. Begroting seizoen 2018-2019 
13. Vaststellen contributie 
14. Beantwoorden ingestuurde vragen 
16. Sluiting 

Om adequaat op uw vragen te kunnen reageren verzoeken wij u vriendelijk deze op voorhand kenbaar te maken. Graag uw vraag dan per ommegaande a.s. via de mail te sturen aan: secretaris_ijhc@dordrechtlions.nl