Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


NIEUWS

IJ.H.C. Dordrecht Lions en de nieuwe Privacywet!

IJ.H.C. Dordrecht Lions en de nieuwe Privacywet!

30-05-2018

IJ.H.C. Dordrecht Lions doet er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Ook wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We willen daarbij open en transparant zijn voor al onze leden en vrijwilligers.

Dordrecht Lions gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leden en vrijwilligers en geeft een heldere inzage welke gegevens verwerkt worden, met welk doel, hoe lang de gegevens bewaard, beveiligd en eventueel gedeeld worden. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, maar we hebben het beter op een rij gezet hoe we dit doen. Wel nieuw is dat u op onze website het privacy beleid rechtstreeks kunt inzien onder Reglementen.

 

Wat betekent dit voor u?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen.
Indien het gebruik van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Leest u daarom goed ons privacy reglement op onze website door.