Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


NIEUWS

voorlopige teamindelingen en trainingstijden online

16-06-2017

Beste leden,

Zoals woensdagavond aangekondigd tijdens de ALV, zijn de voorlopige teamindelingen en trainingstijden nu beschikbaar en terug te vinden op de website van Dordrecht Lions.

In verband met inventarisatie en onderling overleg is nog niet de gehele teamindeling voor de ProClass Lions team 1 en U19+ gereed. Derhalve wachten we nog even met het vermelden van de teamindeling van de ProClass Lions team 1 en U19+. Wij hopen spoedig ook de spelers van de ProClass Lions team 1 en U19+ op de website te kunnen vermelden.

Om misverstanden te voorkomen; v.w.b. regels omtrent opzeggen wil ik u verwijzen naar het huishoudelijk regelement welke u 8 juni j.l. is toegezonden, en gisteren tijdens de ALV is goedgekeurd en aangenomen. Deze zal ook binnen afzienbare tijd op de website worden geplaatst zodat het ten alle tijde toegankelijk zal zijn. 

Kort en bondig komt het hier op neer; opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris en is mogelijk tot uiterlijk 14 dagen na de algemene ledenvergadering. 

V.w.b. 1e team en U19+ zal met deze deadline coulanter worden omgegaan in afwachting van de teamindeling.

Wij wensen via deze weg, iedereen een fijne zomervakantie!Sponsoren