Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


NIEUWS

stukken ALV 2017

stukken ALV 2017

14-06-2017

Vanavond, woensdag 14 juni, wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De stukken voor deze ALV zijn nu hier te downloaden.

Dordrecht Lions Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
Dordrecht Lions 2016-2017 balans
Dordrecht Lions 2016-2017 rapportage
Dordrecht Lions 2017-2018 begroting
Dordrecht Lions 2017-2018 contributievoorstel

Ter herinnering:
Aanvang ALV: 19:30
Locatie: Ontmoetingkerk (grote zaal), Slangenburg 3 te Dordrecht

Agenda:
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Mededelingen 
4. Vaststellen van de notulen van het vorige seizoen 
5. Jaarverslag seizoen 2016-2017 
6. Jaarverslag Technische Commissie 
7. Financieel jaarverslag seizoen 2016-2017 
8. Verslag kascontrole commissie 
9. Verkiezing commissie kascontrole seizoen 2017-2018 
10. Decharge huidige bestuursleden 
11. Bestuursleden en commissieleden aanstellen 
12. Begroting seizoen 2017-2018 
13. Vaststellen contributie 
14. Vaststellen Huishoudelijk Reglement, Reglement Strafcommissie en Gedragscode 
15. Beantwoorden ingestuurde vragen 
16. Sluiting 

Om adequaat op uw vragen te kunnen reageren verzoeken wij u vriendelijk deze op voorhand kenbaar te maken. Graag uw vraag uiterlijk 1 juni a.s. via de mail te sturen aan: secretaris_ijhc@dordrechtlions.nl. Sponsoren