Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


NIEUWS

Algemene Ledenvergadering 14 juni 2017

Algemene Ledenvergadering 14 juni 2017

26-05-2017

Woensdag 14 juni a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Alle leden, ere-leden en leden van verdienste zijn van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

 Aanvang: 19:30

Locatie: Ontmoetingkerk (grote zaal), Slangenburg 3 te Dordrecht

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Vaststellen van de notulen van het vorige seizoen
5. Jaarverslag seizoen 2016-2017
6. Jaarverslag Technische Commissie
7. Financieel jaarverslag seizoen 2016-2017
8. Verslag kascontrole commissie
9. Verkiezing commissie kascontrole seizoen 2017-2018
10. Decharge huidige bestuursleden
11. Bestuursleden en commissieleden aanstellen
12. Begroting seizoen 2017-2018
13. Vaststellen contributie
14. Vaststellen Huishoudelijk Reglement, Reglement Strafcommissie en Gedragscode
15. Beantwoorden ingestuurde vragen
16. Sluiting 

Om adequaat op uw vragen te kunnen reageren verzoeken wij u vriendelijk deze op voorhand kenbaar te maken. Graag uw vraag uiterlijk 1 juni a.s. via de mail te sturen aan: secretaris_ijhc@dordrechtlions.nl. 

De stukken voor de ALV zullen op een later moment toegezonden worden per e-mail en op de website geplaatst worden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Proclass Dordrecht Lions

 


Sponsoren