Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


NIEUWS

Bestuur vraagt reactie op concept reglementen

4-04-2017

De IJshockeyclub Dordrecht Lions beschikt over een “Huishoudelijk Reglement en Strafreglement”, goedgekeurd door de ALV van 29 augustus 2006. Daarnaast is er ook een gedragscode.

Het bestuur wil deze documenten op de website plaatsen. Omdat deze documenten nogal gedateerd zijn, zijn ze geactualiseerd.

Het bestuur is voornemens om op de Algemene Leden Vergadering van woensdag 14 juni as deze geactualiseerde documenten ter besluitvorming voor te leggen.

Het betreft 1) een concept geactualiseerd Huishoudelijk Reglement, 2) het concept Reglement Strafcommissie, losgekoppeld van het HR en 3) een concept gedragscode.

Na goedkeuring in de ALV zullen deze documenten op de website worden geplaatst.

Voordat we deze documenten aanbieden aan de leden ter bespreking/vaststelling in de ALV, willen we de leden nu al in de gelegenheid stellen op de voorliggende concepten te reageren.

Leden kunnen tot uiterlijk 1 mei as hun commentaar indien bij het bestuur secretaris_ijhc@dordrechtlions.nl

 

 

Het bestuur van Proclass Dordrecht LionsSponsoren