Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


Informatie over de Technische Commissie

Technische Commissie

Binnen IJ.H.C. SaniDump Dordrecht Lions is er een Technische Commissie (TC) actief. Deze TC houdt zich bezig met het technisch beleid van de jeugdteams van IJ.H.C. Sani-Dump Dordrecht Lions, te weten U8 t/m U17 en de ijshockeyschool (IJHS).

Wie vormen de TC en waar staat de TC voor?

De TC geeft invulling aan het technisch beleid door begeleiding van technische staf en spelers. Dit gebeurt door het vaststellen van een technisch beleid op de lange termijn a.d.h.v. de beleidsvisie van het bestuur van IJHC SaniDump Dordrecht Lions.

De visie van de TC is: De jeugd van IJHC SaniDump Dordrecht Lions opleiden voor toetreding in het eerste team van IJHC SaniDump Dordrecht Lions. Dit dient te gebeuren door te streven naar prestatiegericht ijshockey in de diepte en speelmogelijkheden in de breedte (recreanten).

De TC zal zoveel mogelijk transparantie, oprechtheid en daadkracht hanteren. Ook zal de TC beslissingen uitdragen en vasthouden aan deze beslissingen.
De TC is voornemens voor het einde of kort na het einde van ieder seizoen voorbereid te zijn op het volgende seizoen (o.a. teamindelingen, evt. invulling technische staf, e.d.)
Belangrijke beslissingen, projecten en handelingen worden in de vergadering besproken en vastgelegd. Belangrijke handelingen van de TC, alsmede zwaarwegende beslissingen worden in spoedgevallen nooit door een enkel lid van de TC genomen en worden altijd gecommuniceerd om definitief vast te leggen. 

Wie is de Technische Commissie?

Naam:
 
Functie:

Niek Beukema

 

lid TC
Voorzitter TC, voorzitter vergaderingen 

Sander de Gruiter

lid TC en jeugdtrainer/coach
Portfolio: U8 t/m U17 / IJHS

Desiree v.d. Krol
 
lid TC  
Secretaris TC, Verzorgt notulen van vergaderingen, legt afspraken vast op papier (digitaal), verzamelt en filtert binnengekomen vragen / stukken en verzorgt de communicatie van en naar de TC.
Andres van Eijnatten
 

lid TC 
Portfolio: link naar stichting topsport

Contact

Voor de technische staf van IJ.H.C. SaniDump Dordrecht Lions (teamleiders, coaches en trainers), zijn wij bereikbaar via e-mail: tc@dordrechtlions.nl

Bestanden te downloaden / in te zien:

- protocol overgang IJHS - download
- uitleg en doel beoordelingsformulieren jeugd - download
- protocol hoger meetrainen jeugdteams - download
- Dordrecht Lions Alphabet - download

Sponsoren