Dordrecht Lions
Dordrecht Lions


Gedragsregels

Gedragscodes IJHC SaniDump Dordrecht Lions

Binnen de teams van IJHC SaniDump Dordrecht Lions gelden algemene gedragscodes. Deze gedragscodes zijn onder te verdelen in gedragsregels voor spelers en gedragscodes voor ouders/toeschouwers.

Alle leden van IJHC SaniDump Dordrecht Lions en betrokken ouders/toeschouwers dienen zich te houden aan gestelde gedragscodes, zodat iedereen het plezier in ijshockey kan blijven behouden bij onze vereniging.

De regels in de gedragscodes voor de spelers zijn de algemene basisregels binnen de teams van IJHC SanIDump Dordrecht Lions. Uiteraard verschillen enkele regels per team. Om die reden kunnen binnen de teams afzonderlijk toegevoegde of aangepaste regels vastgesteld worden.

Download onderstaand de gedragsregels:

Gedragscodes voor spelers

Gedragscodes voor ouders

Sponsoren